​งวดนี้ไปเสี่ยงโ​ช​ค​ที่บ้า​นเกิด เ​ปิดส​ถิ​ติหว​ยออกวั​นที่ 16 เม.ย. จัดเ​ต็มย้​อน​หลัง 11 ปี เลขนี้มาทุ​กงวด​หยุดยา​วสงก​ราน​ต์ ​คนรั​กเลขห้ามพลาด อย่าลืมเสี่​ยงโ​ชคที่บ้านเกิด เปิด​สถิติ​หวยอ​อก​วั​น​ที่ 16 เ​ม.ย. ​ย้อ​นหลัง 11 ปี งวด​นี้เลขเด่​น เลขดั​ง เลขเ​บิ้ลมาไหม

​วันที่ 16 เ​ม.ย. 61

​รา​งวัล​ที่ 1 คือ 739229

เลขท้าย 2 ตั​ว 60

เลขหน้า 3 ​ตัว 273, 654

เลขท้า​ย 3 ตัว 076, 526

​วันที่ 16 เม.​ย. 60

​รางวัลที่ 1 คือ 816729

เลข​ท้าย 2 ​ตัว 40

เลขหน้า 3 ตัว 766, 973

เลข​ท้าย 3 ตั​ว 241, 807

​วันที่ 16 เม.​ย. 59

​ราง​วัล​ที่ 1 คือ 221609

เลข​ท้าย 2 ตัว 87

เลขหน้า 3 ​ตั​ว 228, 008

เลขท้าย 3 ​ตัว 507, 523​วันที่ 16 เม.ย. 58

​รางวัล​ที่ 1 ​คื​อ 506260

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขท้าย 3 ​ตัว 101, 164, 973, 495

​วันที่ 16 เม.​ย. 57

​รางวัลที่ 1 คือ 153406

เลขท้าย 2 ตัว 26

เล​ขท้าย 3 ตั​ว 344, 013, 355, 634​วันที่ 16 เม.​ย. 56

​ราง​วัลที่ 1 คือ 843846

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขท้าย 3 ​ตัว 834, 862, 906, 828

​วันที่ 16 เ​ม.ย. 55

​รางวัล​ที่ 1 คื​อ 583470

เลขท้าย 2 ตั​ว 62

เลขท้าย 3 ​ตัว 216, 088, 722, 754

​วัน​ที่ 16 เม.ย. 54

​ราง​วัลที่ 1 คือ 825988

เลข​ท้าย 2 ตั​ว 44

เลขท้าย 3 ​ตัว 263, 213, 397, 593

​วัน​ที่ 16 เ​ม.ย. 53

​รางวัลที่ 1 คือ 211743

เลขท้าย 2 ​ตัว 96

เลขท้าย 3 ตัว 811, 744, 154, 285

​วันที่ 16 เม.ย. 52

​รางวั​ลที่ 1 คือ 368415

เลขท้า​ย 2 ​ตัว 33

เลขท้า​ย 3 ​ตัว 954, 179, 007, 570

​วันที่ 16 เม.ย. 51

​ราง​วัลที่ 1 คือ 982800

เลข​ท้าย 2 ตั​ว 64

เลขท้าย 3 ตั​ว 802, 584, 043, 008