โดนแล้วไง ลุงคนขับสองแถว เข้ารับโทษ หลังมีคลิป เนตรนารีเต้นท้ายรถวันที่ 20 ก.พ. 2562 จากกรณีในโลกออนไลน์ ได้มีการโพสต์คลิปกลุ่มนักเรียนหญิงในชุดเนตรนารี กำลังเต้นอยู่ท้ายรถสองแถว ขณะกำลังวิ่งบนถนนสายนครศรีฯ-ราชภัฏ ช่วงสามแยกบ้านตาล ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หมู่ 6 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชล่าสุด นายฉัตรชัย อนันตกูล ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบและเชิญนายนเรศ อินทวิมล เป็นพนักงานขับรถ หมวด 3 เส้นทางสายที่ 790 นครศรีธรรมราช-บ้านนาเหรง-กาญจนดิษฐ์ ช่วงนครศรีธรรมราช-ปากลง มาดำเนินการเปรียบเทียบปรับพนักงานขับรถ ตามมาตรา 102 และมาตรา 111 ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาทส่วนพนักงานขับรถจะถูกส่งเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ.2522 และกำชับผู้ประกอบการขนส่งให้ควบคุม กำกับดูแล ผู้ประจำรถให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่างเคร่งครัดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคลิปขอบคุณ workpointnews