เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยิน หนูน้อย ออกมาสอน “ภาษาระยอง” ดั้งเดิม หน้าชั้นเรียน บอกเลยน่ารักมาก(คลิป)วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ครรชิต บุบผาชาติ ซึ่งเป็นคลิปขิงเด็กชายคนหนึ่งแนะนำตัว และพูดภาษาของ จังหวัดระยอง แบบดั้งเดิม บอกเลยว่าน่ารักมาก โดยเจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า อยู่ ระยอง ต้องรัก ระยอง

มาฟัง ภาษา ระยอง กัน

สุดยอด เด็ก ระยองภาพจาก เฟซบุ๊ก ครรชิต บุบผาชาติ

ชมคลิปโดยเว็บไซต์ m-culture.go.th ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้เขียนบทความ “ภาษาถิ่นระยอง” ระบุตอนหนึ่งว่า ภาษาที่ใช้พูดกันอยู่ ในภาคตะวันออก มีหลายภาษาตามแต่ชุมชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ดังกล่าวแล้วข้างต้นว่า วัฒนธรรมภาคตะวันออกมีลักษณะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ภาษาก็มีการผสมผสานกันไปด้วย เช่นเดียวกัน เช่น ภาษาไทยกลาง ภาษาจีน ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาชอง ภาษาลาว

สำหรับใครที่ฟังไม่ทัน เราก็มีคำที่ถอดออกมาจากบางช่วงบางตอนมาให้ฟังกันด้วย

แกงไก่ใส่มะเขือเม่ด แกงเผ็ดบ้านเก่า ข้าวเม่ายายคำ ดื่มน้ำมะเน่ด

ไปเที่ยวพนั่ส ทางมันค่ด ร่ถมันฟั่ด ปลูกสำมะร่ดยังไม่ทันลั่ดควายมันยั่ดเช่ด

ไปล่อเบ็ดหมดสนุก ตกกะหลุกขาเคล่ด….” จะพูดเสียงหนัก (เหน่อ) คำที่ใช้ไม้ไต่คู้ จะใส่วรรณยุกต์เอกลงไปแทนจึงจะได้สำเนียงถูกต้อง

นอกจากสำเนียงแล้ว คำที่นำไปใช้มีความหมายต่างออกไป ตามตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น “มะเขือเม่ด” คือมะเขือพวง “สำมะร่ด” ก็คือสับปะรด

“ยั่ด” ก็มีความหมายว่ากิน “ล่อเบ็ด” ก็คือเบ็ดล่อ “กะหลุก” ก็คือหลุมเล็กๆ เช่น “เอาได้” ถ้าคนจังหวัดอื่นมาพบหญิงสาวชาวระยองรู้สึกพอใจ และถามคนระยองว่า “ผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไร” ชาวระยองมักจะตอบว่า “เอาได้”

คำว่า “เอาได้” ของชาวระยอง หมายถึง มีสรรพคุณเป็นคนสวย มารยาทดีงามพอใช้ ขออย่าได้คิดเป็นอย่างอื่น

และคำที่มีความหมายว่า “มาก” ของชาวระยองก็มีมากคำที่ใช้พูดกัน เช่น พอแรง , นักนั่ก , บานเต , บานตะเกียง , บานเบอะ , เต็มตำ , เต็มปึ้ด , มากส…า..า ฉันไปเที่ยวทั้งวันสนุกส..า..า (ลากเสียงยาว) ก็หมายความว่าเที่ยวกันสนุกมาก เป็นต้น

ขอขอบคุณ เฟซบุ๊ก ครรชิต บุบผาชาติ